Cosly.com

Nieuws

Meer kleur voor vlinders, bijen en mensen

Meer kleur voor vlinders, bijen en mensen

03-03-2014

Het aantal vlinders in Nederland neemt af. Een gebrek aan bloeiende planten is een van de oorzaken. Niet alleen de vlinders hebben hier last van, ook de bijen en hommels. Met steun van de Postcodeloterij legt De Vlinderstichting de komende jaren bloemrijke plekken, 'idylles' aan. Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren door een locatie voor een idylle aan te melden. 

Idylles
In Idylles genieten insecten en mensen van nectarrijke bloemenpracht. Percelen in het buitengebied, variërend tussen een halve en twee hectare, worden, eventueel na grondbewerking, ingezaaid met nectarrijke bloemenmengsels. Door bloemrijke banen aan te leggen, bijvoorbeeld in bredere wegbermen en langs fietspaden, ontstaat leefgebied voor vlinders, maar ook bijen en hommels. Bovendien zorgen deze banen voor betere verbindingen tussen plekken. Ook op braakliggende stukken in de stad of op bedrijventerreinen wordt bloemrijk grasland ontwikkeld. Deze tijdelijke natuur wordt zo geschikt leefgebied voor bijen en vlinders, maar de bloemenrijkdom en de inrichting is ook voor mensen aantrekkelijk. Er wordt altijd gewerkt met inheemse planten die thuishoren in de streek waar de Idylle wordt aangelegd. Het gaat om plekken die jarenlang geschikt blijven en het is niet de bedoeling om een eenjarigenmengsel in te zaaien waar na een jaar nauwelijks meer wat van terug te vinden is.

Samenwerking
Idylles worden alleen aangelegd als er draagvlak is van mensen uit de directe omgeving. Dat kunnen omwonenden zijn, maar ook IVN- of KNNV-afdelingen of imkerverenigingen. De meeste Idylles worden ook onderhouden door mensen uit de buurt met interesse voor natuur, landschap, vlinders en bijen, uiteraard met raad en daad ondersteund door De Vlinderstichting. Ook houden ze bij of het werkt door het monitoren van de natuurwaarden. 

Aanmelden
De selectie voor 2014 is inmiddels gemaakt, maar als u een goede locatie weet die aan de voorwaarden voldoet, meld u dan nu aan. Hiervoor gaat u naar de website van De Vlinderstichting. Ook voor vragen kunt u hier terecht. Mogelijk dat in de loop van dit jaar of een van de komende jaren er bij u een idylle aangelegd kan worden.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!