Cosly.com

Nieuws

Nieuwe akkerrandenregeling 'Hoeksche Randen' van start gegaan

Nieuwe akkerrandenregeling 'Hoeksche Randen' van start gegaan

26-05-2014

Ook dit jaar investeren akkerbouwers samen met waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, Stichting Rietgors, Stichting Hoeksche Waard op de Kaart (H-Wodka) en Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) weer in de ontwikkeling van akkerranden die nuttig maar vooral fraai zijn voor het landschap. Op vrijdag 23 mei werd daarom tijdens de 'Hoeksche Randendag' het startschot gegeven voor de nieuwe akkerrandenregeling 'Hoeksche Randen'. 

Tijdens deze dag werden de pilot Akkervogels in de Hoeksche Waard, het Praktijknetwerk Duurzame Akkerranden en het project Akkerbouw in Groen en Blauw officieel afgesloten en werd het stokje doorgegeven aan de Hoeksche Randen. Er worden in de komende weken in de Hoeksche Waard meer dan 600 akkerranden aangelegd door bijna 100 akkerbouwers, met een totale lengte van ongeveer 550 km. 

Programma Hoeksche Randendag
Na een rondleiding langs de akkerranden ving het inhoudelijk gedeelte aan onder leiding van dagvoorzitter Gijs Kuneman, directeur van CLM BV. Hij interviewde Aad Klompe (Akkerbouw in Groen en Blauw), Leen de Geus (Praktijknetwerk Duurzame Akkerranden), Sander Elzerman (Pilot Akkervogels in de Hoeksche Waard) en Janneke Zevenbergen (voorzitter stichting Rietgors en initiatiefnemer van Hoeksche Randen). Zij beantwoordden vragen als 'Waar is de afgelopen jaren aan gewerkt en wat waren de bevindingen?'. Vervolgens vertelde Janneke Zevenbergen over de visie van Hoeksche Randen; welke ambities en plannen liggen er voor de komende jaren en wat vraagt het van de verschillende partijen? Tot slot kwam Han Weber, Gedeputeerde Water en Groen van de provincie Zuid-Holland aan het woord.

Achtergronden
In tegenstelling tot voorgaande jaren (met de regeling Agroranden) heeft het waterschap de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de akkerrandenregeling overgedragen aan stichting Rietgors. Tevens is het de Hoeksche Waard gelukt, als een van de eerste binnen Nederland, met de nieuwe regeling 'Hoeksche Randen' te anticiperen op een doorontwikkeling voor de akkerbouw in het kader van het nieuwe Europese landbouwbeleid. Stichting Rietgors en H-Wodka zijn hierbij geslaagd om hun jarenlange praktijkervaringen te integreren in dit Europese kader.

Multifunctioneel
Naast de functie als bufferstroken tussen cultuurgewas en oppervlaktewater maken de samenwerkende partijen zich nu ook sterk voor multifunctionaliteit en ontwikkeling van de biodiversiteit in de akkerranden om de schaarse ruimte op de landbouwpercelen zo goed mogelijk te benutten. Zo dienen akkerranden niet alleen de waterkwaliteit, maar bieden ze ook een leefruimte aan akkervogels, natuurlijke bestuivers zoals bijen, plaagonderdrukkende insecten zoals sluipwespen en kleine (zoog)dieren. Dat deze ontwikkeling van de biodiversiteit niet alleen nodig en nuttig is maar ook mooi, bewijst de enorme bloeiende bloemenpracht van de akkerranden in de zomermaanden. Zij nemen dan de rol over van de bermen die in de afgelopen maanden zo uitbundig in bloei stonden. Zo dragen akkerranden daarmee ook nog eens bij aan verbetering van de kwaliteit en beleving van ons Hoeksche Waards landschap.

De realisatie van de multifunctionele bloemranden is tevens tot stand gekomen door financiële bijdragen van HW Wonen en het Stimuleringsfonds van de Rabobank. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!