Cosly.com

Nieuws

Akkerranden in Hoeksche Waard dreigen te verdwijnen

Akkerranden in Hoeksche Waard dreigen te verdwijnen

17-09-2014

Op 5 september jongstleden is in de Hoeksche Waard door de werkgroep Hoeksche Randen een expertmeeting georganiseerd over de relatie tussen innovatieve en duurzame landbouw in samenhang met de invulling van vergroening van het platteland. Hierbij waren diverse beleidsmakers aanwezig van het ministerie, de provincie, het waterschap en de regio Hoeksche Waard. 

Centraal bij de bijeenkomst stond het doel de akkerranden in de Hoeksche Waard voor de toekomst te behouden en de mogelijkheden te schetsen voor toekomstige ontwikkelingen. Gebeurt er niets, dan dreigen de akkerranden in de Hoeksche Waard te verdwijnen.

Binnen het nieuwe landbouwbeleid (GLB) zal vanaf 2015 een deel van de ruimte binnen het landbouwareaal ingericht moeten worden als vergroening (Ecological Focus Area). De nationale invulling van deze vergroening gaat ten koste van de akkerranden in de Hoeksche Waard. De ontwikkeling van akkerranden is door staatssecretaris Dijksma op het laatste moment ondergeschikt gemaakt aan bijvoorbeeld de teelt van groenbemesters en eiwitgewassen. Met de expertmeeting wil de werkgroep Hoeksche Randen de voordelen en mogelijkheden voor akkerranden nogmaals onder de aandacht brengen van de beleidsmakers. De werkgroep Hoeksche Randen streeft er naar de ruim 500 km akkerranden in de Hoeksche Waard voor de toekomst te handhaven en verder te ontwikkelen. Een presentatie van H-Wodka liet daarbij zien dat innovatieve duurzame akkerbouw hierbij een belangrijke rol speelt onder andere met de inzet van satellietbeelden en -sturing en een digitaal teeltmanagement systeem.

Betrokken partijen zijn overeengekomen om de komende maanden intensief met elkaar aan de slag te gaan met het inventariseren van de mogelijkheden voor de akkerranden. Als eerste stap moet er een overgangsregeling voor 2015 mogelijk gemaakt worden. Hierover moet in oktober duidelijkheid zijn, omdat de akkerbouwers in het najaar - na het binnenhalen van de oogst - hun planning voor 2015 gaan opstellen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!