Cosly.com

Nieuws

Hoeksche Waard steeds bekender

Hoeksche Waard steeds bekender

12-11-2014

Afgelopen zomer is een onderzoek gehouden naar de bezoekmotieven van recreanten in de Hoeksche Waard. Op verschillende plaatsen in de Hoeksche Waard, onder andere in het centrum van Oud-Beijerland, het Recreatieoord Binnenmaas en de Dorpshaven in Numansdorp, werd bezoekers gevraagd naar hun beleving van de Hoeksche Waard en het gebruik van informatiemiddelen.

Fietsen en wandelen blijven favoriet
Net als een vorig onderzoek, gedaan in 2007, werd ook dit onderzoek gedaan op verzoek van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. Fietsend of wandelend wordt het meest genoten waarbij natuur en landschap het vaakst worden genoemd als bezoekmotief. Maar liefst 91% van de niet-inwoners geeft in het onderzoek aan het voornemen te hebben om de Hoeksche Waard in de nabije toekomst nogmaals te bezoeken.

Niet-inwoners gebruiken bij de voorbereiding van een bezoek vooral internet, waarbij twee websites vaak werden genoemd: www.eropuitindehoekschewaard.nl en www.deltapontjes.nl. “Opmerkelijk”, aldus Wouter Joosten, bestuurlijk trekker/portefeuillehouder namens de vijf gemeenten “omdat de ‘Eropuit’ site pas begin dit jaar online is gegaan”. Hoeksche Waarders zelf maken vooral gebruik van de papieren informatiebronnen zoals het Magazine Eropuit en de brochure van de Deltapontjes. Beide uitgaven werden gratis verspreid.

Ook buiten de Hoeksche Waard, in Rotterdam, is mensen gevraagd naar hun bekendheid met de Hoeksche Waard. Hoewel die groep niet altijd het plan heeft het gebied te bezoeken, bleek uit het onderzoek wél dat het gebied bekender is geworden.

Waarde Nationaal Landschap blijft
Hoewel de titel Nationaal Landschap niet meer door alle overheden wordt gebruikt, blijkt het voor de Hoeksche Waard een sterk merk om zich mee te onderscheiden. De dijken, kreken en open polders hebben bewezen een aantrekkelijk landschap te zijn voor bezoekers. Reden om de titel Nationaal Landschap ook in de toekomst aan de Hoeksche Waard te blijven verbinden als regio met bijzondere kwaliteiten waar het goed toeven is.

Download hier het volledige Rapport Bezoekersonderzoek Hoeksche Waard 2014

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!