Cosly.com

Nieuws

Dijkversterking zuidkant Hoeksche Waard van start

Dijkversterking zuidkant Hoeksche Waard van start

06-01-2015

In het voorjaar van 2015 start waterschap Hollandse Delta met het versterken van de dijken tussen Strijensas en Zuid-Beijerland over een lengte van 11 kilometer. Op 5 januari 2015 hebben het waterschap en Boskalis Nederland hiervoor het contract ondertekend. De werkzaamheden zijn eind 2016 klaar.  

De dijken beschermen de zuidkant van de Hoeksche Waard tegen het water van het Haringvliet en Hollandsch Diep. Op en langs de dijken worden onder andere bermen van klei aangebracht. Grote keien onderaan de dijk moeten de golven breken. En op sommige plaatsen worden damwanden geslagen, voornamelijk in Strijensas. Deze maatregelen zorgen er voor dat de dijken minder snel beschadigd raken tijdens stormen. Ook kan er geen water onder de dijken doorstromen. Zo blijven inwoners aan de zuidkant van de Hoeksche Waard ook de komende 50 jaar beschermd.

Vervoer over water
De huizen en bedrijven staan dicht langs de dijken. Ze zijn veelal niet bestand tegen zwaar vrachtverkeer. Ook zijn de dijken smal. Tijdens de aanbesteding is extra gelet op de manier waarop de aannemer overlast wil voorkomen. Bijvoorbeeld door de aanvoer van materiaal via water, het mijden van openbare wegen en de manier waarop de damwanden worden aangebracht.

Begin 2015 zullen omwonenden en belanghebbenden verder worden geïnformeerd. Dat gebeurt tijdens een informatieavond die ruim voor het begin van de werkzaamheden zal worden gehouden.

Dijkversterkingsprogramma
Tot 2017 wordt in totaal 59 kilometer dijk versterkt op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze versterkingen maken deel uit van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijkswaterstaat, waterschappen en andere waterkeringbeheerders intensief samen om afgekeurde waterkeringen te versterken. In totaal wordt in Nederland op 88 plekken bijna 370 kilometer dijk, dam en duin versterkt.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!