Cosly.com

Nieuws

Oprichting Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW)

Oprichting Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW)

23-04-2015

Op 17 april jongstleden heeft op kantoor van notaris Van Dorst-Dijkers te Maasdam de ondertekening plaatsgevonden van oprichtingsakte 'Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW)' . De oprichting komt voort uit de verplichtingen van het nieuwe Europese landbouwbeleid dat stelt dat agrarisch natuurbeheer met ingang van 1 januari 2016 uitgevoerd dient te worden door een regionaal collectief.

In de Hoeksche Waard is onder leiding van Stichting Rietgors hieraan gevolg gegeven in de vorm van de CCHW. Naast Stichting Rietgors wordt CCHW gevormd door een vertegenwoordiging vanuit LTO-Noord afdeling Hoeksche Waard, Nederlandse Akkerbouw Vakbond afdeling Hoeksche Waard, Hoekschewaards Landschap, Delta Natuur Product, Hollands Particulier Grondbezit (HPG) afdeling Hoeksche Waard, H-WodKa, Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en leden van de coöperatieve vereniging (agrariërs uit de Hoeksche Waard).

De CCHW zal vanaf 2016 invulling geven aan de uitvoering van het Weidevogelbeheer en de regeling Hoeksche Randen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!