Cosly.com

Nieuws

Hoeksche Randen blijven gehandhaafd in 2015

Hoeksche Randen blijven gehandhaafd in 2015

23-04-2015

De akkerrandenregeling 'Hoeksche Randen' is weer van start gegaan. Ook in 2015 investeren akkerbouwers samen met waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, Stichting Rietgors, H-WodKa en het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard in de ontwikkeling van akkerranden die nuttig maar vooral fraai zijn voor het landschap.

De komende weken worden hiervoor diverse akkerranden ingezaaid, verspreid over de Hoeksche Waard. In totaal wordt circa 165 hectare aan akkerranden gerealiseerd door bijna 100 akkerbouwers.

De regeling 'Hoeksche Randen' wordt net als vorig jaar uitgevoerd onder leiding van Stichting Rietgors. Daarmee treffen de betrokken partners samen met Stichting Rietgors de voorbereiding om vanaf volgend jaar geheel zelfstandig als cooperatie collectief Hoeksche Waard (CCHW) invulling te geven aan een akkerrandenregeling vanaf 2016. Naast de functie als bufferstroken tussen cultuurgewas en oppervlaktewater maken de partijen zich ook sterk voor de ontwikkeling van meer biodiversiteit, akkervogels en landschappelijke beleving.

In totaal wordt er 19 hectare aan bloemranden gerealiseerd (ruim 50% meer dan voorgaande jaren). Vooral de insecten en bijen profiteren hiervan en deze bloemenpracht zal vooral in de zomer zichtbaar zijn. Evenals de 72 hectare graskruidenranden die over het algemeen vooruitlopend op de bloemranden bloeien met klaprozen, korenbloem en margriet. In deze randen zijn ook veel vogels en kleine zoogdieren te vinden. Daarnaast wordt voor 5 hectare aan winter vogelakkers ingezaaid om de vogels van voedsel te voorzien gedurende de komende winterperiode. De akkerranden worden compleet gemaakt met de 67 hectare grasranden die heel het jaar rond zichtbaar zijn in het landschap en fungeren voornamelijk als bufferstrook en habitat voor akkervogels en loopkevers. Dit mozaïek aan akkerranden maakt dat daarmee een zeer breed pallet aan flora en fauna een flinke positieve impuls krijgt in de Hoeksche Waard. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!