Cosly.com

Nieuws

Hoeksche Randen gaan door

Hoeksche Randen gaan door

21-09-2015

In 2016 maar ook in de daaropvolgende jaren tot en met 2021 gaan de Hoeksche Randen deel uitmaken van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) als onderdeel van het EU-landbouwbeleid.

De streek heeft hard moeten knokken om erkenning te krijgen voor het belang van de akkerranden. Met een informatieavond op 7 oktober wil de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard u.a. (CCHW) de overgang naar het EU-beleid nader toelichten.

Omdat de akkerranden vanaf 2016 vallen onder het nieuwe EU-stelsel voor agrarisch natuurbeheer wordt deze regeling medegefinancierd vanuit Brussel. De andere helft wordt gefinancierd door de partners provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en de streek Hoeksche Waard (o.a. SOHW, St Rietgors, Rabobank, BASF, v. Iperen, St Veldleeuwerik, WBE en LTO). Kiezen voor akkerranden vanaf 2016 betekent dan ook dat een deelnemer bewust kiest voor natuurbeheer.

Vanuit het nieuwe stelsel wordt voorgeschreven dat de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer door een collectief gebeurt. Voor de Hoeksche Waard wordt deze taak behartigd door CCHW. Het bestuur van CCHW bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties uit de streek en de deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer.

Het doel van CCHW is om de regeling voor akkerranden in hoofdlijnen voort te zetten zoals de afgelopen twee jaren gebeurde. Toch zullen er veranderingen optreden en hierover worden de potentiële deelnemers nader geinformeerd op een bijeenkomst te houden op 7 oktober 2015 om 19.30 uur op de proeflocatie Westmaas van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), Groeneweg 3 in Westmaas. Iedereen is welkom, ook als men nu nog geen deelnemer bent aan de huidige regeling akkerranden maar hiervoor wel interesse heeft in de toekomst.

Dit is een persbericht van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard u.a. 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!