Cosly.com

Nieuws

Lezing Neonicotinoide bestrijdingsmiddelen en de teloorgang van akkervogels

Lezing Neonicotinoide bestrijdingsmiddelen en de teloorgang van akkervogels

15-10-2015

Maandag 2 november geeft dr. Henk Tennekes een lezing over 'Neonicotinoide bestrijdingsmiddelen en de teloorgang van akkervogels' in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp.

Het is algemeen bekend dat de populaties kieviten en scholeksters gestaag dalen in Nederland met een gemiddelde van 5% per jaar. Uit gegevens van de weidevogelgroep van het Hoekschewaards Landschap blijkt echter dat deze achteruitgang in de Hoeksche Waard nog sterker is. Al zeventien jaar worden de weide- en akkervogels actief beschermd in de Hoeksche Waard. De groep die zich hiermee bezig houdt bestaat uit ongeveer 15 personen. Gezamenlijk houden zij op ruim 1000 hectare akkerland de broedende vogels in de gaten. De nesten worden gezocht en beschermd bij werkzaamheden die op het land plaatsvinden. Dit gebeurt in goede samenwerking met de boeren. Uit de grote hoeveelheid gegevens van de weidevogelgroep blijkt dat de achteruitgang van de kievit en scholekster niet te stoppen is. De laatste tien jaar is het aantal broedende kieviten met 90% gedaald in de Hoeksche Waard.

Het oppervlaktewater van de Hoeksche Waard is sterk verontreinigd met het neonicotinoide insecticide imidacloprid. Enige voorbeelden uit 2006/2007:?

•  Mijnsheerenland (10-5-2007): 285x boven de MTR norm (13 nanogarm per liter)
    (MTR is maximaal toelaatbaar risiconiveau als concentratie in water);
•  Blaaksedijk (18-7-2007): 61x boven de MTR norm;
•  Puttershoek (18-7-2007): 269x boven de MTR norm;
•  Zuid-Beijerland (18-7-2007): 154x boven de MTR norm;
•  Numansdorp (15-5-2006): 420x boven de MTR norm;
•  Heinenoord (18-7-2007): 23x boven de MTR norm;
•  Klaaswaal (18-7-2007): 21x boven de MTR norm;
•  Strijensas (14-5-2007): 18x boven de MTR norm.

Henk Tennekes zal nader toelichten waarom de milieuverontreiniging met imidacloprid een grote bedreiging vormt voor de vogels van het boerenland. Imidacloprid is ook in zeer geringe concentraties uitzonderlijk giftig voor ongewervelde dieren, die een onmisbare eiwitbron zijn voor akker- en weidevogels zoals kievit en scholekster. Er mag van uit worden gegaan dat een door imidacloprid veroorzaakt gebrek aan ongewervelde dieren deze vogels de das omdoet.

De lezing vindt plaats op maandag 2 november vanaf 20.00 uur in het Nationaal Landschap Centrum, Veerweg 1C, 3281 LX in Numansdorp. De kosten bedragen voor leden van Hoekschewaards Landschap € 2, niet-leden € 3. Meer informatie: 0186 - 601 638 of 064 - 100 72 53.

Dit is een persbericht van Hoekschewaards Landschap 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!