Cosly.com

Nieuws

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit bij aantrekkende economie

08-02-2016

Door de aantrekkende economie is er weer nieuwe energie voor de gebiedsontwikkeling. De ruimtelijke kwaliteit is hierbij een belangrijk aspect dat het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard aan de hand van ‘best practices’ elders opgedaan wil inbrengen. De wethouders Ruimte stemden 4 februari in met het voorstel.

De gebiedsontwikkeling binnen de Hoeksche Waard komt goed van de grond. Kenmerkend daarbij zijn de bottom up benadering en de terughoudende, faciliterende rol van de overheid. Naast de lokale initiatieven heeft de gebiedsontwikkeling binnen de Hoeksche Waard West met het Havenbedrijf Rotterdam en het Wereld Natuur Fonds ook grote partijen aan boord.

Voor het Kwaliteitsteam betekent dit een verschuiving in de advisering. Waar eerder op plannen werd gereageerd, of geadviseerd werd over condities voor planontwikkeling, wordt in het jaarplan 2016 voorgesteld om naast adviserend ook anticiperend op te treden. In een informele setting praten bestuurders, betrokkenen en leden van het Kwaliteitsteam met elkaar over de nieuwe, grote opgaven zoals die zijn neergelegd in het Uitvoeringsprogramma van SOHW. Dan gaat het, bijvoorbeeld, over hoe ruimtelijke kwaliteit bijdraagt aan de ‘waardenketens’ van de Hoekschenwaardenmakerij of wat energietransitie aan ruimtelijke veranderingen met zich meebrengt. Excursies naar inspirerende voorbeelden dragen bij aan de beeldvorming.

De verhoudingen in de ruimtelijke ordening veranderen rap om particulier initiatief ruim baan te geven. Volgens Miranda Reitsma - voorzitter van het Kwaliteitsteam - is het bij gebiedsontwikkeling belangrijk om niet alleen te kijken naar nieuwe initiatieven maar ook te kijken naar het samenspel met bestaande voorzieningen, bedrijvigheid en ruimtelijke kwaliteit.

Download hier het Jaarplan 2016 ‘Advies in beweging’ van het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!