Cosly.com

Nieuws

Akkerranden worden weer ingezaaid

Akkerranden worden weer ingezaaid

09-05-2016

Na wat vertraging door het koude weer worden de komende week de akkerranden in de Hoeksche Waard weer ingezaaid. In totaal zal circa 100 km met een bloemrijk mengsel worden ingezaaid. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. De Hoeksche Waard zal er in 2016 dus kleurrijk bijstaan.

Akkerranden behoren tot agrarisch natuurbeheer
Met ingang van 1 januari 2016 vallen de akkerranden in de Hoeksche Waard (net als het weidevogelbeheer in het Oudeland van Strijen) onder het EU-beleid voor agrarisch natuurbeheer. Voor de akkerranden betekent dit voor het eerst dat er een Europese erkenning is bereikt voor dit initiatief dat door de regiopartners (Rietgors, waterschap, SOHW en provincie) al 10 jaar geleden is opgestart.

Uitvoering akkerranden bij CCHW
Overeenkomstig de EU-richtlijnen moet het agrarisch natuurbeheer worden uitgevoerd door een collectief van boeren en/of boerenorganisaties. In de Hoeksche Waard is hiervoor de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard opgericht (CCHW).

Met deze overgang naar het agrarisch natuurbeheer heeft er een verschuiving plaatsgevonden binnen de soorten akkerranden. We zien nu dat deelnemers in de Hoeksche Waard veelal zijn overgestapt naar bloemranden en/of graskruidenranden. Voor de biodiversiteit en het landschap in de Hoeksche Waard is dit een zeer positieve ontwikkeling.

Multifunctionele akkerranden
De akkerranden vormen een multifunctioneel landschapselement. Zo vormen ze een buffer tussen de beteelde akkers en het water in de sloten en kreken. Daarnaast is de vegetatie van de akkerranden zo samengesteld dat die een habitat vormt voor plaagregulerende insecten, bijen, vlinders en de akkervogels. En tot slot vormen de akkerranden natuurlijk een geweldige bloeiende schakel binnen het groenblauwe netwerk aan dijken, kreken en slootkanten.

Meer informatie
Indien u meer wil weten of de akkerranden, neem dan contact op met mevrouw J. Zevenbergen (voorzitter van CCHW) via Janneke@cchw.eu of via 06 - 232 868 42.

U kunt ons ook blijven volgen op Twitter en Facebook of op onze website www.cchw.eu

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!