Cosly.com

Nieuws

Archeologische verwachtingenkaart vastgesteld

Archeologische verwachtingenkaart vastgesteld

25 januari 2010

Op 19 januari 2010 stelde de Commissie Hoeksche Waard de archeologische verwachtingenkaart voor de Hoeksche Waard vast.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) in september 2007, ligt de verantwoordelijkheid voor het behoud en beheer van het bodemarchief niet langer bij het Rijk, maar bij gemeenten. Een archeologische verwachtingskaart kan als leidraad worden gebruikt voor de bescherming van archeologische waarden. Ook kan de kaart gebruikt worden om vast te stellen welk archeologisch onderzoek nodig is bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen.

Archeologisch adviesbureau ADC Heritage stelde de archeologische verwachtingenkaart op (met de bijbehorende legenda). Ook deden zij in een archeologische beleidsadvieskaart aanbevelingen voor het vertalen van verwachtingen naar beleid. Hoe het beleid me betrekking tot archeologie er daadwerkelijk uitkomt te zien, zal de komende periode door de ambtelijke werkgroep VROM van de Commissie Hoeksche Waard verder uitgewerkt worden.

Als u meer informatie over de archeologische verwachtingenkaart wilt hebben, kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente. Zij Kunnen u per perceel aangeven wat de archeologische verwachting is.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!