Cosly.com

Nieuws

Essen voeren de boventoon

Essen voeren de boventoon

3 september 2010

Bomenrijen, kniphagen en bosschages. Juist die kleine landschapselementen bepalen voor een groot deel het unieke en mooie aanzicht van de Hoeksche Waard.
Onlangs is een eerste inventarisatie (zogenaamde nulmeting) naar kleine landschapselementen in de Hoeksche Waard afgerond. Er is zorgvuldig in beeld gebracht hoe de stand van zaken is van bomen, hagen, grienden, eendenkooien en gaarden. En het staat er goed voor!
 

Kwaliteit
Er is niet alleen gekeken naar de hoeveelheid en spreiding van de elementen maar ook naar de kwaliteit ervan. Hoe gezond is de beplanting bijvoorbeeld, is er voldoende diversiteit in soorten aanwezig en hoe staat het met de ouderdom van bomen? Alleen de elementen buiten de stadskernen zijn meegenomen in het onderzoek.

Resultaten

Uit de rapportage blijkt dat het goed gesteld is met de begroeiing in de Hoeksche Waard. De bestaande bomenrijen zijn bijvoorbeeld goed onderhouden en compleet. Uit de gedane metingen blijkt wel dat de Hoeksche Waard een lage relatieve dichtheid aan elementen per ha heeft: dat komt uiteraard door de openheid, juist zo kenmerkend voor het landschap in de Hoeksche Waard.
De es is de meest voorkomende boom. Daarna volgen de populier en de wilg.

Langere termijn

De belangrijkste aandachtspunten die voortkomen uit de inventarisatie zijn het herstellen van onderbroken bomenrijen en het in stand houden van de heterogeniteit van het landschap: dus niet nog meer essen erbij, maar ook de aanplant andere inheemse planten- en boomsoorten bevorderen.
Over 10 jaar zal opnieuw worden bekeken (en vergeleken met de bevindingen van dit jaar) hoe het gaat met de kwaliteit en kwantiteit van kleine landschapselementen in dit gebied.

Status van NLHW

De Hoeksche Waard is één van de twintig Nationale Landschappen. Dat brengt verplichtingen met zich mee. Ook deze inventarisatie van landschapskwaliteiten hoort bij het (verplicht) meetbaar maken van de huidige stand van zaken met betrekking tot landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in de Hoeksche Waard.

Realisatie en coördinatie
Deze objectieve inventarisatie is gerealiseerd met behulp van subsidie van de Provincie Zuid-Holland en is begeleidt door het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW). SOHW verzorgt de beleidsvorming, coördineert en voert tientallen projecten uit die samenhangen met het Nationaal Landschap Hoeksche Waard. SOHW is een samenwerkingsverband van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!