Cosly.com

Nieuws

Workshop geeft aanzet tot regionaal monumentenloket

Workshop geeft aanzet tot regionaal monumentenloket

2 oktober 2010

Hoeksche Waard goed op weg cultuurhistorische projecten
‘De aanpak van de Hoeksche Waard waarbij met een regiobijdrage van 25%, tot wel 75% aan provinciale en Europese subsidies voor projecten wordt binnengehaald, is ongekend gunstig. Ga dus vooral door met de vorming van een Regiofonds voor het Uitvoeringsprogramma zodat je die 25% zo snel mogelijk bij elkaar hebt’. Dat zei Rijksadviseur voor het cultureel erfgoed mr. Wim Eggenkamp tijdens een workshop die was georganiseerd door het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard samen met de Erfgoedkoepel op 29 september. Doel van de workshop was kennis en praktijkervaring op het gebied van cultureel erfgoedbeleid uit te wisselen in aanloop naar de oprichting van een regionaal monumentenloket.

SOHW
De workshop maakt deel uit van de serie activiteiten die het Samenwerkingsverband Hoeksche Waard (SOHW) organiseert in aanloop naar de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma. Dit programma, waarmee daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de regionale Structuurvisie Hoeksche Waard, wordt met het Statuut voor het Regiofonds dit najaar ter besluitvorming aan de vijf gemeenteraden aangeboden. De oprichting van een regionaal monumentenloket is een van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma.

Deskundigen
Naast de Rijksadviseur gaven deskundigen op het gebied van cultuurhistorie en
monumentenzorg, onder andere uit de gemeenten Apeldoorn en Borsele, hun visie op de manier waarop cultuurhistorie kan worden geborgd in de Ruimtelijke Ordening en de opzet van het loket. Zij vonden aandachtig gehoor bij de ruim 75 gemeenteraadsleden, bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van de Erfgoedkoepel en andere maatschappelijke organisaties en betrokkenen die bij de workshop aanwezig waren.

Subsidies
Ook werd duidelijk dat de laatste jaren al veel werk verzet is voor het behoud van het Hoeksche Waardse erfgoed. Als voorbeeld werden genoemd de verschillende inventarisatie s van cultuurhistorische objecten en de fondswerving voor restauraties van ondermeer de Oostmolen in Mijnsheerenland, de molen van Goidschalxoord, de gebouwen van het Streekmuseum in Heinenoord en de ophaalbrug in Strijen-Sas. Voor deze projecten is de afgelopen periode al ruim 3,5 miljoen aan subsidies binnengehaald, mede door de status ‘Nationaal Landschap’ van de Hoeksche Waard. In het Uitvoeringsprogramma staat onder andere nog de renovatie van Vlasroterij Kooilandse Dijk op de planning.

Monumentenloket
De informatieve middag werd afgesloten met een forumdiscussie Daar werd duidelijk dat een monumentenloket niet iets is wat een ambtenaar ´er wel even bij kan doen´. Gerichte kennis en expertise en passie voor cultuurhistorie zijn hierbij onmisbaar. Geràldo Jansen, de regionale portefeuillehouder Cultuurhistorie, Archeologie en Landschap benadrukte dan ook de noodzaak het loket op een goede en deskundige manier op te zetten. ‘Dit was alvast een leerzame en goede middag, en nu de handen aan de ploeg!’
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!