Cosly.com

Nieuws

Goede samenwerking tilt Hoeksche Waard op hoger (project)plan

Goede samenwerking tilt Hoeksche Waard op hoger (project)plan

16 oktober 2010

Subsidies maken versterking Nationaal Landschap mogelijk

Er staan weer veel activiteiten op stapel in de Hoeksche Waard. Onlangs werd duidelijk dat de vijf in het voorjaar aangevraagde subsidies door de Provincie Zuid-Holland allen zijn gehonoreerd. De projecten starten binnenkort, ze hebben allen als uitgangspunt dat de unieke kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard moeten worden behouden, versterkt of ontwikkeld. Uit de recente subsidietoezeggingen blijkt dat de hechte samenwerking tussen diverse partijen binnen de Hoeksche Waard een uitstekende basis is voor goede projectontwerpen die de streek naar een hoger plan tillen.
 

1,5 miljoen
In het afgelopen halfjaar zijn er subsidies aangevraagd voor een totaalbedrag van ruim 1.5 miljoen euro. De doelen van de vijf streekgebonden projecten zijn direct verbonden aan de versterking van kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard. De aanvragen worden gecoördineerd door het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), de inbreng van andere partijen is cruciaal om tot goede inhoudelijke afwegingen in de projectvoorstellen te komen. De Provincie Zuid-Holland fungeert als de poort naar subsidies, die voor een deel ook uit Europese potjes komen.

Toegankelijkheid en service
Nu kan de uitvoering van de vijf projecten van start gaan. Eén project gaat de toegankelijkheid van de Hoeksche Waard vergroten door de aanleg van een buitendijkse steiger bij Oud-Beijerland, speciaal om grotere schepen de gelegenheid te geven een bezoek te brengen aan dit stadje. (OF DORPJE?)
Bezoekers van de Hoeksche Waard kunnen in de loop van 2011 in Nieuwendijk terecht bij een bemande servicebalie voor recreatieve informatie over de Hoeksche Waard in het algemeen en het eiland Tiengemeten in het bijzonder.
Ook komt er meer bekendheid voor de Leaderkaart. Op deze, ook digitaal beschikbare, kaart (http://www.cultuurpleingo.nl/projectenkaart/index.php.) is de voortgang van de europees gesubsidieerde plattelandsontwikkeling via kleinschalige en lokale/regionale projecten, goed te volgen.

Zuinig op bomen en cultureel erfgoed
Ook komt er een vervolg op het bomenbeheerplan om gericht te blijven werken aan de revitalisering van de boomopstand. Deze kleine landschapselementen, zijn aangewezen tot een landschappelijke kernkwaliteit binnen het Nationaal Landschap Hoeksche Waard.
Tenslotte is er ook geld beschikbaar voor de renovatie van het cultuurhistorisch erfgoed: de bekende boerderij Oost Leeuwenstein (behoort tot het Streekmuseum Hoeksche Waard) wordt in oude staat hersteld en kan weer zijn museumfunctie met verve gaan vervullen.

Samenwerking
Tweemaal per jaar (in het voorjaar en najaar) neemt het SOHW samen met andere partijen het initiatief om projectplannen in te dienen bij de Provincie Zuid-Holland. Dit zijn de partijen die deze keer flink de mouwen hebben opgestroopt: Groenbeheer, HW wonen, gemeente Oud-Beijerland, Natuurmonumenten, Streekmuseum HW, het ISGO en natuurlijk het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) dat de coördinatie van de aanvragen verzorgt.

Nieuwe aanvragen
Voor de volgende subsidietermijn zijn de aanvragen al ingediend. Dan wordt ingezet op een vervolg van de Deltapontjes, de renovatie van de boerderij De Lindenhoeve in Mookhoek, de promotie van de Hoeksche Waard voor recreanten, het doorzetten van het bomenbeheerplan en het verbeteren van de biodiversiteit door gebruik te maken van moderne en innovatieve hulpmiddelen vanuit de Stichting Hwodka. Hiervoor is een bedrag van bijna 1 miljoen euro nodig.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!