Cosly.com

Nieuws

Vlietproject in laatste fase

Vlietproject in laatste fase

10 november 2010

Het grondwerk en de inrichting van het deelproject Noordverbinding is voltooid. Nabij de Maasweg en Doesburgerweg is 3,4 hectare natuurvriendelijke waterberging aangelegd. Sinds eind september is de inrichting van de laatste delen onder begeleiding van 2 archeologen uitgevoerd. Hierbij zijn enkele archeologische vondsten aangetroffen.

Archeologische vondsten
In het eerste deel (ca. 30 m. gerekend vanaf de Doesburgerweg in noordelijke richting) zijn sporen van 15e eeuwse bewoning aangetroffen in het veraarde veen, in de vorm van een kuil met dierbegravingen en wat huiselijk afval. In de rest van het stuk aangelegde waterberging zijn banen van middeleeuwse veenwinning gevonden. Hoewel dit aanwijzingen zijn voor bewoning in de directe omgeving van het onderzochte gebied is daadwerkelijke bewoning in de vorm van huisplattegronden niet aangetoond.

Binnenkort zullen nog 2 dammen naar de Maasweg worden aangebracht, waarmee dit traject kan worden voltooid. De vrijkomende grond is op hopen langs het traject gebracht en zal door de grondeigenaar zelf worden verwerkt op zijn percelen.

 

Peil Vliet tijdelijk verlaagd
Komende periode zullen de oevers van de Vliet ten noorden van de Buijensweg worden voorzien van nieuwe onderwaterbeschoeiing. Deze beschoeiing wordt onder het laagste waterpeil geplaatst om afkalving van de nieuwe oevers te voorkomen. Aan de oostzijde is de natuurvriendelijke oever eerder al aangepast. Tegelijkertijd met het aanbrengen van de beschoeiing zal ook de westoever worden ingericht.

Hierna rest nog alleen de inrichting van een overhoek ter grootte van ca. 2,2 hectare langs het nieuwe gedeelte van de N217 bij Oud-Beijerland. Zodra de provincie Zuid-Holland dit perceel heeft overgedragen, zal met de werkzaamheden worden gestart.
In het voorjaar van 2011 zal het Vlietproject in zijn geheel zijn opgeleverd.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!