Cosly.com

Nieuws

Hoeksche Waardse boeren zetten zich in voor akkervogels

Hoeksche Waardse boeren zetten zich in voor akkervogels

8 december 2010

Zingende leeuweriken, gele en witte kwikstaarten en nog veel meer akkervogels, ze horen bij de Hoeksche Waard. Landelijk gezien gaan deze vogels snel in aantal achteruit. In de Hoeksche Waard willen LTO Noord, stichting Rietgors en Hoekschewaards Landschap daar wat aan doen.

Vogelakkers
Zij hebben het plan opgevat om vogelakkers aan te leggen. Dit zijn speciaal ingezaaide randen op de akkers, die voedsel en beschutting bieden voor de akkervogels én rekening houden met de agrarische bedrijfsvoering. Vooral jonge vogels profiteren van de insecten en zaden in deze randen.

Eerste stap

Op dit moment werkt Projecten LTO Noord aan de inhoudelijke uitwerking van het plan en financiering voor een pilot Akkervogels in de Hoeksche Waard. In het voorjaar van 2011 zullen LTO Noord, stichting Rietgors en Hoekschewaards Landschap de uitgewerkte plannen presenteren.

Agroranden
Enkele Hoeksche Waardse boeren nemen vast een voorschot op de uitkomsten. Zij laten hun agroranden die afgelopen voorjaar zijn ingezaaid, aankomende winter staan. De bloemzaden uit deze randen zijn een uitstekende bron van energie voor de akkervogels en de randen zelf vormen een goede schuilplaats. De ‘zorgen om akkervogels’ worden hier omgezet in ‘zorgen voor akkervogels’.

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. www.ltonoord.nl

Stichting Rietgors is een stichting voor agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. Rietgors gaat voor een gezonde landbouw, een aantrekkelijk landschap met natuur en recreatieve mogelijkheden. www.rietgorsinfo.nl/

Hoekschewaards Landschap is een vereniging van mensen, voor mensen met een doel in het leven. Mensen die trots zijn op wat ze doen, wat ze willen bereiken en wat ze voor de Hoeksche Waard hebben gedaan.  www.hwl.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!