Cosly.com

Nieuws

Ereprijs Hoekschewaards Landschap uitgereikt

Ereprijs Hoekschewaards Landschap uitgereikt

29 december 2010

Op 23 december 2010 is de Ereprijs uitgereikt aan Mellany Vonk, werkzaam als projectleider landschap bij Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard. Deze onderscheiding wordt eens in de paar jaar uitgereikt door het Hoekschewaardslandschap aan personen of organisaties als blijk van hoge waardering en erkentelijkheid voor buitengewone verdiensten in het belang van natuur en landschap in de Hoeksche Waard.
 

Motor
Mellany Vonk wordt gezien als de motor achter veel projecten die een opwaardering van het nationaal landschap tot gevolg hebben. Hierbij gaat het om projecten op het gebied van natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie. Cruciale thema's voor de Hoeksche Waard.

Tastbare resultaten
Zij heeft zich als geen ander een positie verworven in de voor het Nationaal Landschap belangrijke netwerken binnen en buiten de Hoeksche Waard. Zij vertegenwoordigt het belang van de streek in deze netwerken met verve. Haar motivatie en betrokkenheid wordt hoog gewaardeerd en dwingt respect af.
In een complexe bestuurlijke omgeving werkt zij op een praktische en ongedwongen manier samen met de maatschappelijke organisaties. De resultaten van haar werk zijn tastbaar en dienen rechtstreeks het belang van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard.

Ereprijs
De Ereprijs werd uitgereikt tijdens de laatste vergadering in 2010 van het Algemeen Bestuur van het SOHW. De toekenning van de prijs wordt ondersteund door de LTO Noord, afdeling Hoeksche Waard, de Erfgoedkoepel Hoeksche Waard en de VVV. De Ereprijs is een blauwbloeiend plantje dat veel voorkomt in de streek. De Ereprijs staat prominent afgebeeld op de oorkonde die hoort bij deze onderscheiding.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!