Cosly.com

Nieuws

Maatschappelijke organisaties en SOHW gaan hechter samenwerken

 Maatschappelijke organisaties en SOHW gaan hechter samenwerken

16 oktober 2012

Dit voorjaar bundelden zeven maatschappelijke organisaties (Coöperatie HWDuurzaam, Erfgoedkoepel HW, Hoekschewaards Landschap, LTO-Noord afd. HW, Ondernemersvereniging HW, Streekcie HW en de VVV) de krachten in het Platform Hoeksche Waard Middenveld.

Aanleiding was de verminderde samenwerking met het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW), waarin de vijf gemeentebesturen zitting hebben. Het opgestelde Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie voor het Nationaal Landschap kon daardoor niet goed van de grond komen, aldus het Platform.

Recent nam het Platform deel aan verschillende portefeuillehouderoverleggen en aan het halfjaarlijkse overleg met het bestuur van SOHW. Hieruit bleek dat ook bestuurders er veel aan gelegen is om met het middenveld hechter samen te werken. "Elkaars kwaliteiten en expertise beter benutten is in ieders belang". De afgelopen maanden hebben diverse gesprekken plaatsgevonden waardoor de juiste balans is teruggekeerd, aldus de partijen.

In de toekomst zal weer op constante basis overleg plaatsvinden. Op die manier kunnen in een vroegtijdig stadium nieuwe initiatieven voor de inrichting en ontwikkeling van Nationaal Landschap Hoeksche Waard door het Platform geopperd en besproken worden.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!