Cosly.com

Nieuws

Hoeksche Waard wordt proeftuin nieuw landbouwbeleid

Hoeksche Waard wordt proeftuin nieuw landbouwbeleid

29 juli 2013

De Hoeksche Waard dient de komende twee jaar als proeftuin voor het ontwikkelen van een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beheer van diverse landschapselementen als dijken en kreken.

Het project heeft als doel praktijk ervaring op te doen voor het nieuw in te voeren Europese Landbouwbeleid (GLB) en wordt uitgevoerd door een samenwerking van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, Waterschap Hollandse Delta, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, provincie Zuid-Holland en diverse regionale maatschappelijke partners.

Doelstelling van het pilotproject is het ontwikkelen van een beheer- en onderhoudssystematiek voor zowel het grofmazige netwerk (dijken/taluds) als het fijnmazige netwerk (watergangen en taluds), waarbij biodiversiteit en duurzaamheid een extra impuls krijgen.

Op enkele dijkentaluds wordt in de toekomst alleen nog maar in september gemaaid. Door de verschraling die zo ontstaat zal uiteindelijk de grasmassa minder worden en zal de kruidenvegetatie gevarieerder worden. Deze vegetatie heeft een hogere biodiversiteitwaarde.

Bij een aantal watergangen grenzend aan agroranden wordt bij het slootonderhoud het maaisel uit de watergang en van het talud verwijderd en over een aparte strook gedeponeerd. De strook wordt vervolgens in het daarop volgende voorjaar verspreid over het akkerbouwperceel. Gedurende de winter biedt het maaisel een extra overwinteringsmogelijkheid voor kleiner organismen.

Het proefproject is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Waterschap Hollandse Delta, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!