Cosly.com

Nieuws

Aftrap pilot 'Duurzame landbouw in een duurzaam landschap'

Aftrap pilot 'Duurzame landbouw in een duurzaam landschap'

10 februari 2014 

Op vrijdag 7 maart geeft Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) in het Nationaal Landschap Centrum te Numansdorp de aftrap voor de pilot ‘Duurzame landbouw in een duurzaam landschap’.

Zij roept maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen op voor een brede startbijeenkomst.

Uit de uitnodiging
“De Regio Hoeksche Waard heeft samen met de provincie Zuid-Holland een Investeringsagenda voor 2014-2017 opgesteld. Deze agenda heeft als doel om een impuls te geven aan duurzame gebiedsontwikkeling in de Hoeksche Waard. Wij willen de regio graag laten fungeren als voorbeeldgebied dat laat zien hoe nieuwe arrangementen tussen landbouw en natuur, stad en platteland vorm kunnen krijgen.

Dat betekent dat deze arrangementen in de praktijk moeten gaan werken, dat de milieu- en natuurwaarden versterkt worden en dat de arrangementen economisch rendabel moeten zijn. En dit allemaal op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier en vooral ook samen met u! Het is dan ook de bedoeling dat de uiteindelijke afspraken vastgelegd gaan worden in een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners.

We willen starten met het realiseren van twee proeftuinen. Binnen deze gebieden staat een aantal ontwikkelingen centraal:

•  de ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB);
•  duurzame ontwikkeling (biodiversiteit) binnen agrarische sector en landschapsinrichting;
•  verkorten ketens naar de stad;
•  vergroten waterbergend vermogen;
•  duurzame energie;
•  nieuwe economische verdienmodellen.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de uitnodiging of het pilotproject? Neem dan contact op met Gerard Leggedoor, programmamanager bij SOHW, e-mail gleggedoor@sohw.org.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!