Cosly.com

Nieuws

Ruimtelijk advies voor Blaaksedijkse kwartier

Ruimtelijk advies voor Blaaksedijkse kwartier

13 februari 2014

Het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard adviseert in 2014 over de ruimtelijke kwaliteitskaders voor ontwikkelingen in het Blaaksedijkse kwartier. Dat staat in het jaarplan 2014 dat door de vijf portefeuillehouders Ruimte van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) is vastgesteld.

De thema’s Bouwen in het buitengebied, Leegkomende agrarische erven en het project Swaneblake worden eveneens voorzien van een advies door het Kwaliteitsteam.

Ontwikkeling kwaliteitskaders
Voor het Blaaksedijkse kwartier (het gebied tussen het Suikerfabriekterrein en de A29) worden kwaliteitskaders ontwikkeld voor toekomstige ruimtelijke projecten, zoals bedrijventerreinen, windmolens, natuur en agrarische ontwikkelingen. Een eerste stap daarbij is het in kaart brengen van de projecten die nu lopen of in de toekomst voorzien zijn. “Het is belangrijk te kijken naar mogelijkheden om een meerwaarde te creëren door projecten in samenhang te ontwikkelen”, aldus de adviseur ruimtelijke kwaliteit ir. Miranda Reitsma. Volgens Reitsma en haar team is de versnippering van het gebied de grootste bedreiging. “Er moet geen restruimte ontstaan tussen de projecten". Het advies voor dit gebied is een initiatief dat samen met Abe Veenstra, de provinciaal adviseur voor de ruimtelijke kwaliteit, wordt opgepakt.

Thema verandering agrarische erven
Wethouder Wubbo Tempel die door het SOHW is aangesteld als bestuurlijk trekker van het Kwaliteitsteam, is blij dat het jaarplan is aangenomen. “We kunnen aan de slag met een aantal belangrijke thema’s voor de Hoeksche Waard”, zegt Tempel. Een van die thema’s is de verandering van de agrarische erven als gevolg van de schaalvergroting, verbreding van de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsbeëindigingen in de landbouw. Om dat concreet handen en voeten te geven wil Miranda Reitsma desgewenst een agrarische ondernemer begeleiden die zijn boerderij op een streekeigen manier wil herbestemmen. “De ervaringen van deze pilot worden verwerkt in een inspiratiekader dat als input kan dienen voor andere initiatieven”, aldus Reitsma. Eventuele belangstellende agrariërs kunnen zich melden door te mailen naar kwaliteitsadviseur@sohw.org

Terug naar het nieuwsoverzicht

Archief

Bekijk ons archief als u op zoek bent naar eerdere nieuwsberichten.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op twitter!